Di sản phi vật thể

Bắc Giang có nhiều tài nguyên để phát triển du lịch

Bắc Giang có nhiều tài nguyên để phát triển du lịch  (20/12/2022)

Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, thời gian qua các địa phương trong tỉnh…
Quảng Nam: Tinh hoa làng nghề và thành phố sáng tạo

Quảng Nam: Tinh hoa làng nghề và thành phố sáng tạo  (20/07/2022)

Bên cạnh những giá trị nổi bật toàn cầu, Hội An còn sở hữu mạng lưới di sản vật thể, phi vật thể phong phú đa dạng. Và đô thị…
Bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

Bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số  (15/06/2022)

Sự biến mất dần dần của các ngôn ngữ thiểu số đặt ra yêu cầu cấp thiết bởi đó chính là những di sản phi vật thể quý giá cần…
TIN NỔI BẬT