Đề xuất mô hình

Phát triển du lịch cộng đồng tại Bình Định: Đề xuất mô hình gắn với 3 vùng miền

Phát triển du lịch cộng đồng tại Bình Định: Đề xuất mô hình gắn với 3 vùng miền  (16/11/2020)

Mô hình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 chia theo 3 vùng: Miền núi gắn với văn hóa đồng bào dân tộc thiểu…
TIN NỔI BẬT