Đắk Nông, Vườn quốc gia Tà Đùng,

Đắk Nông cần phát huy giá trị của Vườn quốc gia Tà Đùng cho phát triển du lịch bền vững

Đắk Nông cần phát huy giá trị của Vườn quốc gia Tà Đùng cho phát triển du lịch bền vững  (13/04/2021)

(TITC)- Vườn quốc gia Tà Đùng được thành lập vào ngày 08/02/2018 trên cơ sở chuyển đổi từ Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng trước đây. Vườn quốc gia có…
TIN NỔI BẬT