Đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch từ văn hóa Khmer Nam Bộ

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch từ văn hóa Khmer Nam Bộ  (24/05/2021)

Khu vực Nam Bộ hiện có hơn 1,3 triệu người Khmer, sinh sống chủ yếu ở các tỉnh: Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, Bạc Liêu... Nhằm phát huy những…
Đa dạng hóa sản phẩm du lịch để thu hút khách đến thành phố Hồ Chí Minh

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch để thu hút khách đến thành phố Hồ Chí Minh  (29/01/2021)

Sang năm 2021, ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm đặc trưng, đồng…
TIN NỔI BẬT