Đà Nẵng, phục hồi, Covid-19, ngành du lịch

Đà Nẵng phục hồi ngành du lịch sau ảnh hưởng dịch Covid-19

Đà Nẵng phục hồi ngành du lịch sau ảnh hưởng dịch Covid-19  (14/05/2020)

“Thành phố đang triển khai các giải pháp hiệu quả để vực dậy ngành du lịch trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến nhanh và phức tạp trên…
TIN NỔI BẬT