Đà Nẵng, Quảng Ninh, hội nghị, kích cầu du lịch

Hội nghị kích cầu du lịch Đà Nẵng – Quảng Ninh

Hội nghị kích cầu du lịch Đà Nẵng – Quảng Ninh  (21/07/2020)

Trong bối cảnh thế giới và nền kinh tế toàn cầu nói chung, Việt Nam nói riêng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch bệnh COVID 19, Hưởng…
TIN NỔI BẬT