Cuộc thi ảnh, video clip trực tuyến

Cuộc thi ảnh, video clip trực tuyến hàng tháng “Huế trong tôi”

Cuộc thi ảnh, video clip trực tuyến hàng tháng “Huế trong tôi”  (22/03/2021)

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc thi ảnh, video clip trực tuyến hàng tháng với chủ đề “Huế trong tôi”.
TIN NỔI BẬT