Cổng Du lịch thông minh

Khai trương Cổng Du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình

Khai trương Cổng Du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình  (19/11/2019)

Ngày 18/11, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức khai trương Cổng Du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình. 
TIN NỔI BẬT