Chuẩn bị nhân lực cho giai đoạn mới

Thừa Thiên Huế: Chuẩn bị nhân lực cho giai đoạn mới

Thừa Thiên Huế: Chuẩn bị nhân lực cho giai đoạn mới  (01/03/2021)

Yêu cầu đặt ra về chất lượng nhân lực du lịch thời điểm này phải cao hơn, nhất là khi du lịch chuyển dịch nhiều sang công nghệ số và…
TIN NỔI BẬT