Cao Lan, Tuyên Quang, nhà sàn cổ

Người Cao Lan (Tuyên Quang) giữ nếp nhà cổ

Người Cao Lan (Tuyên Quang) giữ nếp nhà cổ  (09/10/2020)

Người Cao Lan ở Tuyên Quang hiện vẫn giữ được những nếp nhà sàn cổ. Nhìn tổng thể thì ngôi nhà sàn Cao Lan không khác gì nhà sàn người…
TIN NỔI BẬT