Cần Thơ, doanh nghiệp du lịch, Covid-19

Cần Thơ: Doanh nghiệp du lịch ứng phó dịch COVID-19

Cần Thơ: Doanh nghiệp du lịch ứng phó dịch COVID-19   (03/04/2020)

Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng nhiều lĩnh vực, nhất là ngành du lịch. Nhiều chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương hạn chế việc tổ…
TIN NỔI BẬT