Bình Liêu, vào thu

Đến Quảng Ninh trải nghiệm Bình Liêu vào thu

Đến Quảng Ninh trải nghiệm Bình Liêu vào thu  (06/11/2019)

Khi ánh nắng vàng rộm sóng sánh như mật đổ tràn qua từng kẽ lá, chuyển sắc vàng lên cảnh vật cũng là lúc trời chuyển thu. Và có lẽ…
TIN NỔI BẬT