Bình Dương, kế hoạch phát triển, du lịch đường sông, 2030

Bình Dương ban hành kế hoạch phát triển tuyến du lịch đường sông đến năm 2030

Bình Dương ban hành kế hoạch phát triển tuyến du lịch đường sông đến năm 2030  (01/04/2020)

Bình Dương ban hành kế hoạch phát triển tuyến du lịch đường sông đến năm 2030, tạm dừng hoạt động các di tích, khu du lịch để phòng, chống dịch…
TIN NỔI BẬT