Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk , công nghệ hiện đại

Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk ứng dụng công nghệ hiện đại trên 130 hiện vật trưng bày

Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk ứng dụng công nghệ hiện đại trên 130 hiện vật trưng bày  (23/09/2020)

Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk cho biết, bước đầu hệ thống trưng bày điện tử trực quan với công nghệ hiện đại trên thế giới hiện nay được ứng dụng…
TIN NỔI BẬT