Bánh cao chằng

Các món bánh dân dã ở Cao Bằng

Các món bánh dân dã ở Cao Bằng  (21/10/2021)

Bánh coóng phù; Bánh ngô non; Bánh cao chằng; Bánh khẩu sli Nà Giàng là những món bánh dân dã ở Cao Bằng.
Bánh cao chằng - món ngon bình dân của người Tày Cao Bằng

Bánh cao chằng - món ngon bình dân của người Tày Cao Bằng  (14/02/2020)

Trong các loại quà bánh của người Tày, Nùng Cao Bằng, cao chằng là một loại bánh rất bình dân nhưng có vị đậm đà, thanh nhẹ, được nhiều người…
TIN NỔI BẬT