Bắc Tây Nguyên

Độc đáo kiến trúc nhà rông vùng Bắc Tây Nguyên

Độc đáo kiến trúc nhà rông vùng Bắc Tây Nguyên  (13/01/2021)

Nhà rông là kiến trúc độc đáo của cộng đồng buôn làng ở vùng Bắc Tây Nguyên. Nó mang nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc bản địa,…
TIN NỔI BẬT