Bà Rịa - Vũng Tàu, sản phẩm tiêu biểu, quảng bá du lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nghiên cứu, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu để quảng bá du lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nghiên cứu, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu để quảng bá du lịch  (21/10/2020)

Ngày 19/10, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Du lịch báo cáo dự thảo Biên bản thỏa…
TIN NỔI BẬT