BR-VT, kích hoạt, ngành du lịch, COVID-19

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khách sạn kích hoạt phòng dịch

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khách sạn kích hoạt phòng dịch  (02/02/2021)

Đến sáng 31/1, Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm COVID-19, nhưng công tác phòng dịch đã được ngành du lịch kích hoạt.  
TIN NỔI BẬT