4122/HD-BVHTTDL

Quy trình đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Quy trình đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam  (11/11/2021)

(TITC) - Ngày 05/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 4122/HD-BVHTTDL về việc hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch…
Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam cần đáp ứng điều kiện về xuất nhập cảnh và y tế như thế nào?

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam cần đáp ứng điều kiện về xuất nhập cảnh và y tế…  (08/11/2021)

(TITC) - Ngày 05/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 4122/HD-BVHTTDL về việc hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch…
TIN NỔI BẬT