Tin tức - Sự kiện

Trung Quốc - thị trường truyền thống hàng đầu của du lịch Việt Nam

Cập nhật: 17/02/2023 11:24:04
Số lần đọc: 373
(TITC) - Với lượng khách đi du lịch nước ngoài lớn nhất trên thế giới và có chi tiêu cao, Trung Quốc là thị trường nguồn quan trọng đối với mọi quốc gia điểm đến, trong đó có Việt Nam.

Trên bình diện toàn cầu, Trung Quốc là thị trường outbound lớn nhất thế giới với gần 155 triệu lượt khách đi du lịch nước ngoài năm 2019. Trung Quốc cũng là thị trường chi tiêu cho du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới với 255 tỷ USD năm 2019.

Đối với Việt Nam, thời điểm trước dịch Covid-19, Trung Quốc luôn là thị trường gửi khách lớn nhất với hơn 5,8 triệu lượt khách vào năm 2019, chiếm 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Giai đoạn 2015 - 2019, lượng khách Trung Quốc tăng 3,3 lần từ 1,78 triệu lượt lên 5,8 triệu lượt. Tỷ trọng khách Trung Quốc trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng dần, từ 23% vào năm 2015 lên 32% vào năm 2019.

Biểu đồ 1. Khách Trung Quốc đến Việt Nam giai đoạn 2015 ‐ 2019 (triệu lượt)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê

Biểu đồ 2. Tỷ trọng khách Trung Quốc trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2015 ‐ 2019 (%)

Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Tổng cục Thống kê

Theo kết quả điều tra khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 của Tổng cục Du lịch, khách Trung Quốc chi tiêu trung bình 1.022 USD cho 1 chuyến đi, cao hơn một số thị trường gần như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á. Với mức chi tiêu này, nguồn thu từ khách Trung Quốc năm 2019 đạt khoảng 5,9 tỷ USD, chiếm 32% tổng thu từ khách du lịch quốc tế của Việt Nam.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 17/02/2023

Cùng chuyên mục