Non nước Việt Nam

Triển khai CLB văn hóa dân gian gắn với phát triển du lịch tại 5 tỉnh

Cập nhật: 19/10/2022 08:48:52
Số lần đọc: 604
Mô hình câu lạc bộ (CLB) sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư gắn với phát triển du lịch sẽ được triển khai tại các tỉnh Lạng Sơn, Kon Tum, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắk Nông.

Người Tày ở Lạng Sơn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành quyết định giao Vụ Văn hóa dân tộc phối hợp với Sở VHTTDL Lạng Sơn, Kon Tum, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắk Nông tổ chức xây dựng các mô hình CLB sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư, năm 2022. Đây là hoạt động nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại các địa phương.

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2022, tổ chức xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa (tập luyện, biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, cuộc thi văn nghệ dân gian) vùng di dân tái định cư thủy điện đối với đồng bào dân tộc Ba Na tại thôn (làng) Đăk Mǔt, xã Đăk Mar huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum với sự tham gia của 5 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và 45 hội viên dân tộc Ba Na.

Đồng thời, tổ chức xây dựng CLB đàn, hát dân ca dân tộc Tày, Nùng tại các thôn (Khu) 1, 4, 5, 6, 8, xã Na Sầm và Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn với sự tham gia của 5 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và 45 hội viên dân tộc Tày, Nùng. Qua đó, khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian về đàn, hát dân ca dân tộc Tày, Nùng tại thôn (Khu) 1, 2, 4, 5, 6, 8, xã Na Sầm và Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Tổ chức xây dựng CLB văn hóa dân gian dân tộc Ê Đê tại các thôn (buôn) Ly, Thứ, Chung xã Ea Trol, Ea Bar, Lê Diêm và thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, với sự tham gia của 10 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và 40 hội viên dân tộc Ê Đê.

Tổ chức xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Raglai tại các thôn Bố Lang, Tà Lọt, Trà Co 2, Ma Lâm, Ma Oai, Châu Đắc, Ma Nai, Suối Rớ, Rã Giữa, xã Phước Bình, Phước Hoà, Phước Tiến, Phước Tân, Phước Thắng, Phước Đại, Phước Thành, Phước Chính và Phước Trung, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận với sự tham gia của 5 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và 45 hội viên dân tộc Raglai.

Tổ chức xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Mông tại các thôn 5, 6, 7, xã Đắk R'Măng huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông với sự tham gia của 2 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và 48 hội viên dân tộc Mông.

Hỗ trợ vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu phục vụ xây dựng CLB

Nhân dịp này, Bộ VHTTDL sẽ trao tặng, hỗ trợ vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu phục vụ xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa dân gian để xây dựng các CLB có điều kiện tập luyện, biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, cuộc thi văn nghệ dân gian phục vụ công tác bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể của dân tộc Ba Na, Tày, Nùng, Mông, Raglai và Ê Đê tại các tỉnh Lạng Sơn, Kon Tum, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắk Nông nhằm bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Theo Bộ VHTTDL, việc khôi phục, bảo tồn các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp như làn điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian và một số sinh hoạt văn hóa dân gian khác đang có nguy cơ mai một, mất bản sắc của các dân tộc Ba Na, Ê Đê, Raglai, Mông, Tày, Nùng tại các tỉnh Lạng Sơn, Kon Tum, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắk Nông là việc làm cấp thiết. Các địa phương cần chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các nghệ nhân, hướng đến bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo môi trường văn hóa, không gian văn hóa phù hợp để đồng bào các dân tộc thường xuyên được giao lưu, trình diễn văn hóa truyền thống trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu văn hóa trong từng cộng đồng hoặc giữa các cộng đồng dân tộc với nhau.

Trong quá trình thực hiện xây dựng các CLB sinh hoạt văn hóa dân gian tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng di dân tái định cư cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thích ứng an toàn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực tế của địa phương.

QV

 

Nguồn: Báo Chính phủ - chinhphu.vn - Ngày đăng 17/10/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT