Tin tức - Sự kiện

Thanh Hóa: Công nhận thêm 4 điểm du lịch mới

Cập nhật: 03/07/2019 08:48:47
Số lần đọc: 726
Ngày 1-7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các Quyết định về việc công nhận thêm 4 điểm du lịch mới.

Nghệ nhân làng nghề đúc đồng Trà Đông hoàn thiện sản phẩm trống đồng

Cụ thể, 4 điểm du lịch được công nhận lần này gồm: Điểm du lịch di tích lịch sử chùa Tường Vân (chùa Giáng) ở thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc); Điểm du lịch Làng nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông) ở xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa); Điểm du lịch Di tích thắng cảnh núi Bằng Trình và Chùa Thái Bình ở xã Thiệu Hợp (huyện Thiệu Hóa); Điểm du lịch Di tích lịch sử cách mạng chùa Yên Lộ ở xã Thiệu Vũ (huyện Thiệu Hóa).

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Vĩnh Lộc và Thiệu Hóa, UBND thị trấn Vĩnh Lộc, UBND các xã Thiệu Trung, Thiệu Hợp và Thiệu Vũ, có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển các điểm du lịch trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, xã, thị trấn có điểm du lịch nói trên triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn: baothanhhoa.vn

Cùng chuyên mục