Hoạt động của ngành

Quảng Nam cho phép các bãi tắm biển công cộng hoạt động trở lại

Cập nhật: 06/05/2020 08:23:40
Số lần đọc: 765
(TITC) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn 2421/UBND-KGVX cho phép các bãi tắm công cộng hoạt động trở lại theo đúng tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ.

Công văn nêu rõ, UBND tỉnh thống nhất các bãi tắm biển công cộng được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020; cụ thể: đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển; giữ khoảng cách an toàn 1m khi tiếp xúc, nghiêm cấm các hoạt động mua bán, ăn uống trên bãi biển.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo Ban quản lý bãi biển, UBND các xã, phường ven biển thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại bãi tắm; thông tin, truyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác quản lý, xử phạt theo thẩm quyền đối với trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vi phạm trong hoạt động kinh doanh, an ninh trật tự tại bãi biển.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục