Tin tức - Sự kiện

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế

Cập nhật: 20/05/2020 08:30:36
Số lần đọc: 606
(TITC) Từ ngày 18/5 đến hết ngày 27/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về Nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Mục tiêu  tổng quát quy hoạch lần này là Nhằm phục hồi và làm sống lại các không gian di sản, tạo sinh lực mới để Huế trở lại vị thế đã từng có trong lịch sử; Chuyển hoá quần thể di tích Cố đô Huế thành hạt nhân, động lực chủ yếu trong chiến lược phát triển đô thị di sản Thừa Thiên  Huế; Phát huy mọi giá trị quý giá của di sản văn hóa Cố đô Huế, giáo dục giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; Bảo tồn bền vững, đưa di sản trở về với cộng đồng, gắn kết với cộng đồng và mang lại lợi ích cho cộng đồng; Bảo tồn di sản văn hóa, cảnh quan Cố đô Huế trọn vẹn, chuẩn mực và bền vững gắn với phát triển Thừa Thiên Huế trở thành một trung tâm di sản quốc gia và toàn cầu.

Các nội dung thông tin chi tiết hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch được trưng bày tại di tích Phu Văn Lâu (đường Lê Duẫn, phường Phú Thuận, TP. Huế) đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.hueworldheritage.org.vn. Các ý kiến đóng góp có thể trực tiếp tại di tích Phu Văn Lâu hoặc qua email huedisan@gmail.com.

Và các nội dung tham vấn ý kiến cộng đồng lần này sẽ được hoàn thiện trình các cấp phê duyệt, làm cơ sở cho công tác quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế trong tương lai (được xác định là giai đoạn 3 với mục tiêu “tôn vinh và tạo động lực tăng trưởng mới); thực hiện chiến lược phát triển Đô thị di sản Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Quần thể di tích Cố đô Huế kể từ khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới vào năm 1993 đến nay đã trải qua 2 giai đoạn bảo tồn và phát huy giá trị. Giai đoạn 1 được đánh dấu bởi Quyết định số 105/TTg ngày 12/02/1996của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế 1996-2010 với mục tiêu chủ đạo là “cứu vãn di tích”. Giai đoạn 2 được đánh dấu bởi Quyết định số 818/QĐ-TTg ngày 07/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huếgiai đoạn 2010-2020 với mục tiêu chủ đạo là “phục hồi và phát huy giá trị (bước đầu)”.

 

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục