Ðầu tư Du lịch

Hải Dương: Tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương

Cập nhật: 07/12/2020 16:04:59
Số lần đọc: 987
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.


Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ, văn học - Hán nôm và danh lam thắng cảnh tại Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, hình thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, nghiên cứu khoa học của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh Hải Dương và cả nước.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích là 11.340 ha, gồm toàn bộ Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (theo Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và các khu vực dân cư tiếp giáp liền kề với di tích, thuộc các phường: An Sinh, An Phụ, Phạm Thái, Thất Hùng, Hiệp Sơn, Duy Tân, Phú Thứ, Tân Dân, Minh Tân và các xã: Lê Ninh, Bạch Đằng, Hiệp Hòa, Thượng Quận, Quang Thành, Hoành Sơn. 

Một trong những nội dung Nhiệm vụ lập quy hoạch là đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của địa phương ảnh hưởng đến việc lập và triển khai quy hoạch; tình hình đầu tư các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, thăm dò, khai quật khảo cổ, các dự án có liên quan đến phục vụ phát huy giá trị di tích; thực trạng hoạt động du lịch tại các cụm, điểm di tích và khu vực lân cận; phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Xác định đặc trưng và nhận diện các giá trị tiêu biểu của Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương; đánh giá khả năng khai thác; những hạn chế, khó khăn; các vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch.

Đề xuất nội dung và định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và xây dựng công trình mới. Trong đó, định hướng bảo tồn, tôn tạo không gian kiến trúc cảnh quan trong khu vực quy hoạch; xác định danh mục các hạng mục di tích cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi và mức độ bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với từng hạng mục di tích; nguyên tắc và giải pháp cơ bản đối với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; biện pháp quản lý và bảo vệ đối với di vật, cổ vật, hiện vật khảo cổ, hệ thống bia ma nhai, đồ thờ... tại các điểm di tích; các công trình phụ trợ cần thiết phải xây dựng mới nhằm phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Nghiên cứu, tổ chức lại tuyến giao thông kết nối giữa các điểm di tích bảo đảm phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, nghiên cứu của Nhân dân và du khách; bố trí giao thông tĩnh và các khu dịch vụ; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho tổng thể khu di tích.

Định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững; tổ chức các sự kiện văn hóa, lịch sử, tôn giáo, lễ hội,... gắn với di tích và không gian cảnh quan; xác định tuyến du lịch kết nối quần thể di tích với các điểm di tích khác của tỉnh Hải Dương và vùng phụ cận.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch và các chi phí khác có liên quan đến công tác lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, huyện Kinh Môn; chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan tổ chức lập, trình duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Mạnh Hùng
Nguồn: ĐCSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT