Tin tức - Sự kiện

Dự báo du lịch thế giới cần nhiều thời gian để phục hồi sau dịch Covid-19

Cập nhật: 08/04/2020 14:18:42
Số lần đọc: 801
(TITC) - Trong 2 thập kỷ vừa qua, du lịch thế giới nói chung và du lịch khu vực châu Á Thái Bình Dương nói riêng đã có những giai đoạn tăng trưởng âm do tác động của dịch bệnh SARS năm 2003 và khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. 

Tuy nhiên, ngay sau đó là giai đoạn hồi phục nhanh, tăng 27,8% năm 2004 và tăng 12,6% năm 2010 đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương, phục hồi lại hoàn toàn mức độ suy giảm trước đó, theo mô hình chữ V (Biểu đồ 1 và 2).

Biểu đồ 1. Hồi phục tăng trưởng khách du lịch quốc tế sau khủng hoảng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương

Nguồn: Oxford Tourism Economics

Biểu đồ 2. Mức độ hồi phục về số lượng và chi tiêu của khách du lịch quốc tế sau khủng hoảng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương

Nguồn: Oxford Tourism Economics

Tuy nhiên, dự báo tháng 3/2020 của Oxford Tourism Economics cho rằng du lịch châu Á Thái Bình Dương năm 2021 không thể phục hồi lại mức độ suy giảm năm 2020 do tác động của dịch Covid-19 (Biểu đồ 3).

Biểu đồ 3. Dự báo mức độ hồi phục về số lượng và chi tiêu của khách du lịch quốc tế sau khủng hoảng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương

Nguồn: Oxford Tourism Economics

Theo Oxford Tourism Economics, thời gian hạn chế đi lại dẫn đến giảm số lượng khách du lịch quốc tế trên toàn cầu năm 2020 so với năm 2019 và khả năng phục hồi, tăng trưởng năm 2021 như tại Bảng dưới đây:

 Dự báo tác động của dịch Covid-19 trên toàn cầu

Giai đoạn

tác động

Số tháng

Dự báo 2020

Dự báo 2021

Tăng trưởng

Lượng khách giảm

(triệu lượt)

Tăng trưởng

Lượng khách phục hồi so với mức giảm 2020

Tháng 02-9/2020

8

-28%

-409

29%

75%

Tháng 02-7/2020

6

-39%

-570

48%

75%

Tháng 02-11/2020         

10

-49%

-716

72%

75%

Tháng 02-01/2021

12

-65%

-950

139%

75%

Nguồn: Oxford Tourism Economics

Như vậy, theo dự báo nêu trên, du lịch thế giới nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng cần nhiều thời gian hơn để phục hồi sau dịch Covid-19 so với khủng hoảng dịch SARS 2003 và khủng hoảng tài chính 2009. Thời điểm để có thể phục hồi như năm 2019 ước tính phải sang năm 2022. Do đó, ngành du lịch cần có đánh giá toàn diện và chuẩn bị các kế hoạch phù hợp sau dịch Covid-19.

Lê Tuấn Anh

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT