Hành trang lữ khách

Cụm di tích lán Nà Nưa (Tuyên Quang)

Cập nhật: 01/04/2020 10:40:13
Số lần đọc: 969
Nằm ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), Cụm di tích lán Nà Nưa bao gồm các di tích: lán Nà Nưa, lán Cảnh vệ, lán Điện Đài, lán Đồng Minh và lán họp Hội nghị toàn quốc của Đảng.

Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh có một thời gian dài sinh sống, hoạt động để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám 1945.

Lán Nà Nưa là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ cuối tháng 5-8/1945, sau khi Người rời Pác Bó (Cao Bằng). Khu vực đặt lán có địa hình tốt khi “gần nước, gần dân, xa đường quốc lộ, thuận đường tiến, tiện đường thoái”. Lán dựng bằng tre, na, lá theo kiểu nhà sàn của người miền núi phía Bắc.

Lán chia làm hai gian nhỏ, một gian là nơi Bác nằm nghỉ, một gian vừa là chỗ làm việc, vừa là nơi tiếp khách của Người.

Lán Nà Nưa cũng là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử, mang tính quyết định của cách mạng. Nhiều văn kiện, chỉ thị, chủ trương, kế hoạch của Đảng liên quan đến cách mạng tháng Tám đã được Bác soạn thảo tại đây.

Đây cũng là nơi Bác Hồ triệu tập Hội nghị cán bộ toàn khu (ngày 4/6/1945) để củng cố căn cứ địa cách mạng, thành lập khu giải phóng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành quân giải phóng, chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội...

Ngày 22/8/1945, Bác Hồ rời lán Nà Nưa về Hà Nội. Đến ngày 2/9/1945, Người có mặt tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội và đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa./.

Nguồn: Báo Đắk Nông

Cùng chuyên mục