Tin tức - Sự kiện

Công đoàn Bộ VHTTDL phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả

Cập nhật: 16/01/2023 15:11:43
Số lần đọc: 551
(TITC) - Sáng ngày 13/1, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TITC)

Dự Hội nghị có Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh; Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh; Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; đại diện lãnh đạo; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; các đoàn viên công đoàn ưu tú năm 2022.

Trong năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ VHHTDL đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL để xây dựng chương trình công tác năm 2022. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bộ năm 2022 đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực.

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TITC)

Trong đó xác định chủ đề trọng tâm của Công đoàn Bộ năm 2022 “Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”, nghiêm túc triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; công tác tổ chức và thi đua khen thưởng; công tác chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên và hoạt động tháng công nhân năm 2022; hoạt động văn hóa, thể thao; hoạt động nữ công; công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; công tác tài chính; kết quả công tác xã hội, tình nghĩa cùng các công tác khác.

Công đoàn Bộ VHTTDL đã triển khai tốt nhiệm vụ với nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động Công đoàn Bộ năm qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ năm 2022.

Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TITC)

Các công đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai các hoạt động, hưởng ứng chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đánh giá cao và ghi nhận những kết quả tích cực mà Công đoàn Bộ đã đạt được trong năm qua. Thứ trưởng nhấn mạnh trong năm qua, hoạt động Công đoàn Bộ luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn học tập, lao động, cống hiến và phát triển mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển bền vững của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: TITC)

Để Công đoàn Bộ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng đề nghị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ thảo luận phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời tìm những biện pháp hiệu quả nhằm đưa hoạt động công đoàn phát triển tốt, để có sức lan tỏa hoàn thiện hơn.

Đồng tình với những nội dung nhiệm vụ, phương hướng Công đoàn Bộ VHTTDL đã đề ra, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Công đoàn Bộ cần quan tâm tới 5 nội dung triển khai, cụ thể:

Một là, Công đoàn Bộ và các công đoàn trực thuộc bộ cần bám sát chỉ đạo để triển khai hoạt động của công đoàn, tiếp tục đổi mới về nội dung các hoạt động theo hướng vì lợi ích của công đoàn và người lao động, tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành của các đoàn viên, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng về đổi mới các hoạt động công đoàn Việt Nam và triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc nhằm xây dựng giữ gìn chấn hưng phát triển ngành văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, cũng như thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, chú trọng tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện thắng lợi mục tiêu của Bộ VHTTDL năm 2023, toàn ngành thực hiện nhiệm vụ nòng cốt chấn hưng văn hóa trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện phương châm "Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến" xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Ba là, nâng cao năng lực phối hợp với chính quyền triển khai hiệu quả thực hiện dân chủ cơ sở, tích cực thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, cải cách hành chính gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nâng cao trình độ chính trị, trình độ học vấn, kĩ năng nghề nghiệp của đoàn viên góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bốn là, thực hiện tốt việc đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo đảm chế độ nghỉ ngơi, thăm hỏi trợ cấp khó khăn của đoàn viên, người lao động. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo vào hoạt động xã hội.

Năm là, tiến hành đánh giá tổng kết hoạt động nhiệm kỳ, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp cơ sở. Xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028 và chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ 4 công đoàn Bộ theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và Công đoàn Việt Nam.

Nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích công đoàn nổi bật năm 2022 đã được khen thưởng và trao thưởng (Ảnh: TITC)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh cũng đánh giá cao những hoạt động và kết quả của Công đoàn của Bộ VHTTDL trong năm 2022, đồng thời tin tưởng năm 2023 Công đoàn Bộ VHTTDL sẽ triển khai tích cực các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đặt ra.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích công đoàn nổi bật năm 2022 đã được khen thưởng. Công đoàn Bộ đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả”.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 14/01/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT