Tin tức - Sự kiện

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch

Cập nhật: 24/07/2023 16:43:31
Số lần đọc: 463
(TITC) – Ngày 21/7/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1975/QĐ-BVHTTDL về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023.

Theo đó, thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch cấp trung ương có số thứ tự 69, 70, 71 tại điểm C2 mục C phần I và thủ tục hành chính cấp tỉnh có số thứ tự 105, 106, 107, 112, 119, 120, 121, 122 tại điểm C1 mục C phần II ban hành kèm theo Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Xem chi tiết văn bản./.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 24/7/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT