Tin tức - Sự kiện

Bộ VHTTDL lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương hướng dẫn viên du lịch tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Cập nhật: 30/05/2022 08:57:35
Số lần đọc: 498
(TITC) - Bộ VHTTDL xây dựng dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương hướng dẫn viên du lịch tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổng cục Du lịch xin giới thiệu toàn văn dự thảo Thông tư và trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Du lịch - Số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 15/6/2022 (file điện tử đề nghị gửi qua email: thanhnga@vietnamtourism.gov.vn).

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ bà Nguyễn Thanh Nga, chuyên viên chính Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số điện thoại: 098 875 6968.

Xem toàn văn

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục