Tin tức - Sự kiện

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 82 của Chính phủ đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch

Cập nhật: 07/07/2023 15:40:10
Số lần đọc: 570
(TITC) - Ngày 4/7, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1726/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Live fully in Vietnam - Chiến dịch truyền thông quảng bá du lịch Việt Nam nhằm thu hút khách quốc tế đến

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ do Chính phủ giao Bộ VHTTDL tại Nghị quyết số 82; Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2023 - 2025 để phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, phù hợp với tình hình thực tiễn; Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn ngành du lịch, các ngành liên quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân để du lịch phát triển trọng tâm, trọng điểm, với phương châm “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Theo đó, các nhiệm vụ do Bộ VHTTDL chủ trì thực hiện gồm có:

(1) Phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 82;

(2) Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”; thúc đẩy thị trường nội địa, khai thác hiệu quả thị trường khách quốc tế; điều tra thông tin khách du lịch, áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch; xây dựng và triển khai chương trình hành động phát triển du lịch xanh, bảo vệ môi trường.

(3) Đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp;

(4) Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu du lịch quốc gia, triển khai quy hoạch du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát triển kinh tế đêm và kinh tế chia sẻ trong hoạt động du lịch; ưu tiên đầu tư cho khu vực động lực, khu vực tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia

(5) Phát triển sản phẩm và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch. Trong đó tập trung triển khai Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030; xây dựng, phát triển sản phẩm chủ lực;  tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm quốc gia, quốc tế; xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường khách du lịch; ứng dụng công nghệ số, tổ chức các hoạt động e-marketing du lịch; tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá trọng tâm, trọng điểm; phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá du lịch Việt Nam; nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài

(6) Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch; đa dạng hóa hệ thống doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh; đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp;

(7) Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đặt hàng đào tạo theo nhu cầu giữa doanh nghiệp du lịch và cơ sở đào tạo; bổ sung các mã ngành đào tạo; xây dựng và ban hành chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực du lịch, khách sạn;

(8) Đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, tập trung triển khai Đề án phát triển du lịch gắn với mục tiêu phát triển kinh tế của Đề án 06. Xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh bao gồm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia; phát triển trang mạng du lịch quốc gia; ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel”; thẻ Việt - thẻ du lịch quốc gia phục vụ khách du lịch; phát triển nền tảng số “Quản trị và kinh doanh du lịch”.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nêu rõ các nhiệm vụ Bộ VHTTDL phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Bộ VHTTDL giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tổ chức triển khai Kế hoạch; chủ động đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 82.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Các Sở Du lịch, Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong việc triển khai Kế hoạch này trên địa bàn.

Xem chi tiết văn bản

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 07/7/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT