Tin tức - Sự kiện

Bộ Tài chính ban hành Thông tư “gỡ khó” cho hoạt động xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch

Cập nhật: 26/02/2022 10:34:48
Số lần đọc: 804
Ngày 22/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BTC hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Thông tư ra đời như một luồng gió mới về cơ chế giúp gỡ khó cho công tác xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch trong nhiều năm qua, phản ánh nhu cầu thực tế cấp thiết của toàn ngành du lịch và sẽ là động lực để triển khai các hoạt động du lịch từ nay về sau.  

(Ảnh minh họa)

Bám sát với những nội dung của Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn chi tiết đối với hai nhóm nội dung chi (1) Chi xúc tiến, quảng bá du lịch gồm tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam; phát triển marketing điện tử phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch; tổ chức sản xuất ấn phẩm, vật phẩm xúc tiến quảng bá du lịch và xây dựng, phát triển, truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam; (2) Chi hỗ trợ phát triển du lịch gồm hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng. Trong đó, nội dung chi “Xây dựng, phát triển, truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam” là nội dung mới được hướng dẫn chi tiết.

Thông tư quy định và hướng đến lợi ích của tất cả các chủ thể hoạt động trong lĩnh vực du lịch, gồm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Ngân sách trung ương thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch ở tầm quốc tế, quốc gia, liên vùng, liên địa phương và liên ngành, góp phần làm phong phú và đa dạng hoạt động xúc tiến, quảng bá. Ngoài ra, các địa phương và doanh nghiệp, người lao động sẽ được thụ hưởng thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp nhiều hơn, Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ có thể được sử dụng để hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thực hiện nhiệm vụ do các tổ chức, doanh nghiệp về du lịch chủ trì, đề xuất (hỗ trợ tối đa 01 hoạt động và 01 lần trong năm). Một số nội dung mới đã được đưa vào Thông tư như đón những người nổi tiếng và có ảnh hưởng đến quảng bá du lịch Việt Nam, tổ chức các chương trình truyền hình thực tế đã bắt kịp xu thế truyền thông phổ biến.

Thông tư đã kế thừa những nội dung xúc tiến quảng bá trước đây, đúc kết nhu cầu thực tiễn cấp bách của ngành để trở thành công cụ sắc bén hướng dẫn việc xây dựng, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch sử dụng nguồn ngân sách cấp cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hiệu quả, tiết kiệm, là một tín hiệu vui của ngành du lịch nói chung và công tác xúc tiến quảng bá nói riêng trong một năm kỳ vọng sự phục hồi từ ngành du lịch.

Nguồn: Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

 

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT