Tin tức - Sự kiện

Bộ Giao thông vận tải cho phép tăng tần suất khai thác vận tải hành khách trong nước

Cập nhật: 29/04/2020 14:14:33
Số lần đọc: 703
(TITC) - Ngày 28/4/2020, Bộ Giao thông vận tải đã văn bản chỉ đạo đối với các đơn vị thuộc Bộ và Sở GTVT về việc triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 và kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, liên quan đến việc khai thác vận tải hành khách đường hàng không, Bộ GTVT cho phép từ 00 giờ 00 ngày 29/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020: Đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay 28 chuyến (khứ hồi)/ngày. Các đường bay Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay 08 chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay. Các đường bay đi các địa phương khác: tổng tần suất chuyến bay 08 chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay.

Từ 00 giờ 00 ngày 01/5/2020 đến hết ngày 15/5/2020: Đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay 36 chuyến (khứ hồi)/ngày. Các đường bay Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay 12 chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay. Các đường bay khác: theo nhu cầu của hãng hàng không.

Từ 00 giờ 00 ngày 16/5/2020: Đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay 52 chuyến (khứ hồi)/ngày. Các đường bay Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay 20 chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay. Các đường bay khác: theo nhu cầu của hãng hàng không.

Trong lĩnh vực vận tải đường bộ, đối với vận tải hành khách nội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch và vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh; UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 02 đầu tuyến thống nhất việc hoạt động đối với tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt liên tỉnh.

Đối với vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh, vận chuyển hành khách tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Nhóm có nguy cơ: Vận tải hành khách cố định liên tỉnh được hoạt động nhưng không quá 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt; tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch. Đối với vận chuyển hành khách tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Nhóm có nguy cơ thấp: Các đơn vị kinh doanh vận tải cố định liên tỉnh được hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt; tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.

Về lĩnh vực dường sắt, từ 00 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2020: Tuyến Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh: chỉ được khai thác tối đa 05 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Vinh: chỉ khai thác tối đa 03 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Đồng Hới: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Sài Gòn - Nha Trang: chỉ khai thác tối đa 03 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết: chỉ khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng: chỉ khai thác tối đa 04 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Yên Bái: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Quán Triều: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

Từ 00 giờ 00 ngày 04 tháng 5 năm 2020: Tuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh: chỉ được khai thác tối đa 05 đôi tàu khách/ngày.  Tuyến Hà Nội - Vinh: chỉ khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Đồng Hới: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng: chỉ khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết: chỉ khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Sài Gòn - Nha Trang: chỉ khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng: chỉ khai thác tối đa 04 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Yên Bái: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Lào Cai: chỉ khai thác tối đa 03 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Quán Triều: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng: chỉ khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày. 

Về lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định vận tải hành khách nội tỉnh. Đối với vận tải hành khách liên tỉnh, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp triển khai các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, vận tải hành khách ngang sông liên tỉnh nhưng phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo về phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

TF

Cùng chuyên mục