Tin tức - Sự kiện

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ XI

Cập nhật: 30/12/2022 14:37:58
Số lần đọc: 499
(TITC) - Sáng ngày 29/12, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ XI. Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: TITC)

Theo báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Bộ VHTTDL, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dưới sự chỉ đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân; đại dịch Covid-19 được kiểm soát; công tác xây dựng Đảng và chính quyền được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh.

Bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, toàn Ngành VHTTDL triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề công tác năm 2022 của Ngành: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Thể dục, thể thao được quan tâm đầu tư, công tác tổ chức SEA Games 31 được thực hiện chu đáo, an toàn, thành công.

Về lĩnh vực du lịch, năm 2022, khách du lịch nội địa ước đạt 101,3 triệu lượt khách; khách du lịch quốc tế ước đạt 3,5 triệu lượt khách; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 495 nghìn tỷ đồng. Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển của Du lịch Việt Nam tăng 8 bậc so với năm 2019, xếp thứ 52, nằm trong số 3 quốc gia có mức tăng điểm cao nhất thế giới.

Tại giải thưởng du lịch thế giới năm 2022, Việt Nam được vinh danh ở nhiều hạng mục, khẳng định sự yêu mến, công nhận và sự tôn vinh của cộng đồng quốc tế đối với sức hấp dẫn và đẳng cấp du lịch Việt Nam. Tổng cục Du lịch được tiếp tục vinh danh là cơ quan quản lý du lịch hàng đầu Châu Á.

Cũng trong năm nay, ngành du lịch tập trung triển khai các hoạt động nhằm phục hồi hoạt động du lịch, tổ chức các sự kiện liên kết, kích cầu du lịch nội địa, tiếp tục có những đề xuất chính sách tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp du lịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý Nhà nước và xúc tiến du lịch, tích cực thực hiện hoạt động chuyển đổi số…

Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì hội nghị (Ảnh: TITC)

Trong năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thường trực Đảng uỷ Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, triển khai các nội dung công tác theo chương trình làm việc đã ban hành từ đầu năm; đồng thời chỉ đạo triển khai 05 trọng tâm công tác đã được xác định đó là: (1) Quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 Khoá XIII; (2) Chỉ đạo công tác quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2025-2030; (3) Chỉ đạo công tác đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và đại hội điểm; (4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên trong Đảng bộ Bộ; (5) Tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 thành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện.

Đảng ủy đã tổ chức 10 Hội nghị trực tuyến toàn quốc kết nối điểm cầu Trung ương và 01 Hội nghị trực tiếp để học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; Chỉ đạo các Hội nghị giao ban sơ kết của các Khối đảng trực thuộc; triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương, tổ chức thành công các hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ hàng tháng; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng uỷ Bộ hàng quý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng. Chỉ đạo các tổ chức đảng phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chuyên đề năm 2022 “Xây dựng môi trường văn hoá cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đảm bảo hoàn thành nhiệm năm 2022.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TITC)

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TITC)

Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể… tiếp tục được triển khai và đạt được những kết quả tích cực.

Trong năm 2023, Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các cấp ủy Đảng các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tập trung triển khai các Chiến lược, Quy hoạch phát triển Ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng và hoàn thiện các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023. Tiếp tục triển khai Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình giai đoạn 2021-2026; Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2026…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh (Ảnh: TITC)

Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Thu Hiền phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TITC)

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Bộ; Báo cáo các hoạt động của Ban Thường vụ Quý 4/2022; Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ năm 2022; Báo cáo Ban Chấp hành kết quả đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị đồng tình và thống nhất cao với những nội dung báo cáo, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ. Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chủ trương phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả cao trên mọi hoạt động văn hoá, nghệ thuật, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đánh giá cao các dự thảo báo cáo đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm trong năm 2022 của Đảng bộ Bộ VHTTDL, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện, triển khai trong thời gian tới. Cảm ơn sự đoàn kết, gắn bó, nỗ lực của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Thứ trưởng khẳng định, đây là yếu tố rất quan trọng giúp các hoạt động của Đảng bộ Bộ VHTTDL được hoàn thành tốt.

Thứ trưởng đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh những nhiệm vụ đã hoàn thành tốt, khắc phục những nội dung hạn chế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 30/12/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT