Hoạt động của ngành

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình triển khai kế hoạch công tác năm 2010

Cập nhật: 14/01/2010 10:13:51
Số lần đọc: 2783
Sáng ngày 12/1/2010, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khu vực Miền Trung, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh.
Năm 2009, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND cũng như sự phối hợp của các cấp, các ngành để thực hiện tốt phương châm hành động "Công trình, tác phẩm, sản phẩm, thành tích hướng đến 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội" với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Về lĩnh vực các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, năm 2009, ngành đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Trường Sơn, kỷ niệm 60 năm Ngày Quảng Bình quật khởi, 20 năm Quảng Bình đổi mới... với nhiều ấn tượng sâu sắc, có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Trong công tác phát triển sự nghiệp, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động bám sát kế hoạch hoạt động để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đối với các lĩnh vực: Văn hoá, thể dục thể thao, du lịch, gia đình cũng như công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Cụ thể, năm 2009, 15 điểm di tích trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia; các giá trị văn hoá phi vật thể như lễ hội đua thuyền truyền thống, lễ hội Rằm tháng Ba... được bảo tồn, khai thác và phát triển tại các địa phương trong tỉnh; phong trào thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh, thể thao thành tích cao đã có những thành công đáng biểu dương, góp phần nâng cao thành tích thi đấu cũng như uy tín của thể thao tỉnh nhà; tổng số khách du lịch đến tỉnh đạt 643.381 lượt, tăng 21,86%, vượt kế hoạch 14%; doanh thu du lịch thực hiện đạt 353.595 triệu đồng, tăng 23,21% so với cùng kỳ năm 2008.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh nhà xác định, năm 2010 là năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, toàn ngành sẽ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch; tiến tới xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, phát triển du lịch và chính sách gia đình; huy động các nguồn lực và sức sáng tạo để đầu tư xây dựng các công trình văn hoá, hạ tầng du lịch của tỉnh; khuyến khích các tổ chức, đoàn thể, cá nhân tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, quảng bá phát triển du lịch, gìn giữ văn hoá gia đình, quản lý và bảo vệ di tích, di sản văn hoá...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích đạt được của ngành trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm để hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra như: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; tăng cường khai thác các tiềm năng văn hoá, du lịch, địa phương; gắn liền phát triển văn hoá với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trao tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, Bằng khen, Kỷ niệm chương, Giấy khen cho các tổ chức, tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch năm 2009.

 

 

Nguồn: Website Quảng Bình

Cùng chuyên mục