Hoạt động của ngành

An Giang đề nghị công nhận 3 di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt

Cập nhật: 08/12/2009 08:42:52
Số lần đọc: 2126
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang vừa tổ chức hội nghị bình chọn đề nghị nâng 3 khu di tích gồm: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên), khu di tích văn hóa Óc Eo (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) và khu di tích Nhà mồ Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) thành di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Tỉnh An Giang cũng đã hoàn thành công tác tôn tạo 4 di tích cấp quốc gia và 6 di tích cấp tỉnh. Lập thủ tục và hồ sơ xin xếp hạng 3 di tích cấp tỉnh, 1 di tích cấp quốc gia. Đặc biệt, năm 2009, đình thần Khánh Bình (xã Khánh Bình, huyện An Phú) đã chính thức được UBND tỉnh An Giang công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh.
An Giang hiện có 74 di tích văn hóa- lịch sử, trong đó cấp tỉnh 47 di tích, cấp quốc gia 27 di tích.

 

Nguồn: Website An Giang

Cùng chuyên mục