Ðầu tư Du lịch

Bảo tồn, tôn tạo bờ Nam di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Cập nhật: 28/06/2018 09:00:25
Số lần đọc: 2668
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có văn bản số 2575/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc lập Dự án chỉnh trang, phục chế các hạng mục bờ Nam thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.


Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Nguồn: Theo BVHTTDL)

Theo đó, Bộ VHTTDL thống nhất với UBND tỉnh Quảng Trị về việc lập Dự án nêu trên để bảo tồn, phát huy giá trị di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải bằng nguồn vốn hỗ trợ của Thành phố Hải Phòng.

Bộ VHTTDL cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số việc sau: Thống nhất tên Dự án là: Bảo tồn, tôn tạo bờ Nam di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Bên cạnh đó, cân nhắc việc phục dựng cột cờ và Đồn cảnh sát bờ Nam, bổ sung phương án xác định vị trí nền móng các hạng mục này, đặt bia/biển giới thiệu để xem xét. Đồng thời lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập hồ sơ Dự án Bảo tồn, tôn tạo bờ Nam di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ VHTTDL thẩm định.

Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải thuộc địa bàn huyện Vĩnh Linh (các xã Vĩnh Thành, Vĩnh Giang, Vĩnh Sơn, thị trấn Cửa Tùng) và huyện Gio Linh (xã Trung Hải), tỉnh Quảng Trị. Trục chính của di tích nằm xuyên suốt theo hướng Bắc - Nam mà trung tâm là cầu Hiền Lương lịch sử - nhịp nối giữa Cột cờ phía Bắc và Cụm tượng đài “Khát vọng thống nhất” ở bờ Nam. Các thành phần chính của di tích gồm: Khu vực đôi bờ cầu Hiền Lương, Đồn Công an Cửa Tùng, Các bến đò trên sông Hiền Lương - Bến Hải. Với những giá trị đặc biệt của di tích, ngày 09/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng Di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (huyện Vĩnh Linh và huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) là Di tích quốc gia đặc biệt./.

                                                                                   K.T (Theo Bộ VHTTDL)

Nguồn: ĐCSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT