Hành trang lữ khách

Công ty lữ hành tại Gia Lai

Cập nhật: 24/02/2018 10:55:58
Số lần đọc: 4311

Mã vùng: (84-269)

 

Công ty CP Lữ hành Gia Lai Xanh 

18 Lê Lai (Tòa nhà Tre Xanh Plaza), TP. Pleiku

Tel: 3874541 / 3873354

Fax: 3824891

Công ty CP Dịch vụ Du lịch Gia Lai

18 Lê Lai, TP. Pleiku

Tel: 387 1550

Fax: 372 3507

 

Công ty CP Dịch vụ Lữ hành Gia Lai

29 Lý Tự Trọng, TP. Pleiku
Tel: 387 5783 
Fax: 371 7818 

Công ty TNHH Thương mại- Du lịch – Sinh thái Gia Lai

82 Hùng Vương, TP. Pleiku

Tel: 3760 898 / 3500 126

Fax: 3760 899

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục