Ðầu tư Du lịch

Đầu tư 1.880 tỷ đồng xây dựng khu du lịch cao cấp Hòm Rơm -Mũi Né (Bình Thuận)

Đầu tư 1.880 tỷ đồng xây dựng khu du lịch cao cấp Hòm Rơm -Mũi Né (Bình Thuận)  (05/06/2008)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình thuận vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án khu du lịch cao cấp Hòn Rơm-Mũi Né cho Công ty cổ phần Thiên Hải làm chủ đầu tư. 
TIN NỔI BẬT