Hoạt động của ngành

Thẩm định tay nghề nhân viên các khách sạn hàng đầu Việt Nam

Thẩm định tay nghề nhân viên các khách sạn hàng đầu Việt Nam  (19/08/2008)

Theo dự án Phát triển Nguồn nhân lực Du lịch, trong tháng 8/2008, có khoảng 96 nhân viên hiện đang làm việc tại các khách sạn hàng đầu của Việt Nam sẽ được Hội đồng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ…