Tin tức - Sự kiện

Kéo dài thời gian giảm 50% phí thẩm định cấp phép lữ hành và thẻ hướng dẫn viên đến hết 30/6/2022

Kéo dài thời gian giảm 50% phí thẩm định cấp phép lữ hành và thẻ hướng dẫn viên đến hết 30/6/2022  (29/12/2021)

(TITC) - Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có giảm…