Hoạt động của ngành

Hội thi Lễ tân Khách sạn ngành du lịch lần thứ II
Khảo sát du lịch Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh
Phát động cuộc thi sáng tác tiêu đề - biểu tượng chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015
Khảo sát tuyến điểm du lịch Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh
Hội thảo “Chiến lược phát triển du lịch vùng kinh kế trọng điểm miền Trung”
Khắc phục tình trạng thiếu hướng dẫn viên trong mùa cao điểm du lịch nội địa
Gặp lại tác giả biểu tượng du lịch Việt Nam
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam
Tuyên truyền quảng bá du lịch thông qua các tác phẩm văn học
Tổng cục Du lịch sẽ lập đoàn kiểm tra các công ty lữ hành
Việt Nam có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh
Tổng cục Du lịch báo cáo đề cương quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2030
Hướng dẫn mới về mức thu lệ phí trong lĩnh vực du lịch
Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị giao ban cụm các tỉnh miền Nam
Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị giao ban cụm các tỉnh miền Bắc