Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Thái Bình

Cập nhật: 25/02/2018 15:22:56
Số lần đọc: 19541
(Mã vùng: 84-227)
 

Sông Trà ***

64 Trn Quang Khải, TP.Thái Bình

Tel: 373 5343

Số phòng: 45

Thái Bình **

458 Lê Bôn, TP.Thái Bình

Tel:383 1789    Fax: 383 5074

Số phòng:60

Nam Thái

532 Lý Bôn, TP.Thái Bình

Tel: 383 1836   Fax: 364 0980

Số phòng: 20

An Thái

288 Trần Thái Tôn, TP.Thái Bình

Tel: 384 0822

Số phòng: 28

Du lịch Đồng Châu

Xã Đông Minh, H. Tiền Hải

Tel: 382 4118

 
Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490