Hành trang lữ khách

Công ty lữ hành tại Cao Bằng

Cập nhật: 24/02/2018 15:50:43
Số lần đọc: 7660

Mã vùng: (84-206)

 

Công ty Du lịch Cao Bằng (CABATOCO)

1 Nguyễn Du., TP. Cao Bằng

Tel: 385 2245

Fax: 385 2258

Công ty Khách sạn Bằng Giang

Phố Kim Ðồng, TP. Cao Bằng

Tel: 385 3431

Fax: 385 5984

Công ty TNHH MTV Thương Mại Du lịch Nhật Lợi

116 Phố Cũ, TP. Cao Bằng

Tel: 3853 513 

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục