Hành trang lữ khách

Các nhà hàng ở Sóc Trăng

Cập nhật: 23/06/2012 07:32:39
Số lần đọc: 4818

Nhà hàng Khánh Hùng

15 Trn Hưng Đạo, Tx. Sóc Trăng

Tel: (84-299) 382 1027

 

Nhà hàng Phi Yến

2A Kinh Xáng, Tx. Sóc Trăng

Tel: (84-299) 382 3623

 

Nhà hàng Vườn Thanh  Thảo

2/7 Hùng Vương, Tx. Sóc Trăng

Tel: 84-299) 382 9454

 

Quán Thuận

37 Phm Ngũ Lão, Tx. Sóc Trăng

Tel: (84-299) 382 1298

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục