Hành trang lữ khách

Các nhà hàng ở Tiền Giang

Cập nhật: 23/06/2012 07:38:05
Số lần đọc: 3394

Nhà hàng Bách Tùng Viên

171B Anh Giác, phường 3, TP. Mỹ Tho

Tel:(84-273) 388 8989              

Fax:(84-73) 388 3388

 

Nhà hàng Cái Bè

Khu 1B huyện Cái Bè

Tel:(84-273) 382 3714

 

Nhà hàng Chương Dương

10 đường 30/4, phường 1, TP. Mỹ Tho

Tel:(84-273) 388 2352

 

Nhà hàng Cửu Long

Đường 30/4, phường 1, TP. Mỹ Tho

Tel:(84-273) 387 0779

 

Nhà hàng Hương Quê

2 Bình Tạo, Bình Đức, huyện Châu Thành

Tel:(84-273) 387 4355

 

Nhà hàng Phương Dung

Huyện Gò Công Đông

Tel:(84-273) 384 6170

 

Nhà hàng Trại rắn Đồng Tâm

Bình Đức, huyện Châu Thành

Tel:(84-273) 385 3324

 

Nhà hàng Việt Hương

2E5 Đốc Binh Kiều, TP. Mỹ Tho

Tel:(84-273) 387 4541

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490