Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Khánh Hòa (Phần 3)

Cập nhật: 25/02/2018 07:14:25
Số lần đọc: 1479
(Mã vùng: 84-258)
 

Hải Sơn *

74 Nguyễn Biểu, TP.Nha Trang

Tel: 383 2545   Fax: 383 2545

Số phòng: 14

Họa My *

17/4 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Nha Trang

Tel: 352 4555   Fax: 352 4666

Số phòng: 46

Hương Hà *

34/4 Nguyễn Thiệt Thuật, TP.Nha Trang

Tel: 3523038   Fax: 3513373

Số phòng:11

Hoàng Kim *

98B/11A Trần Phú, TP.Nha Trang

Tel: 352 4278   Fax: 352 4231

Số phòng: 14

Cali *

21 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang

Tel: 352 3840  Fax: 383 6546

Số phòng: 13

Cát Trắng *

14 Trần Phú, TP.Nha Trang

Tel: 382 2896   Fax: 381 0449

Số phòng: 48

Mỹ Long *

26 Nguyễn Thiệt Thuật, TP.Nha Trang

Tel: 3521451

Số phòng: 16

Pacific *

12 Đinh Tiên Hoàng, TP.Nha Trang

Tel: 352 7999   Fax: 381 4222

 

My Nha Trang

100A Trần Phú, TP.Nha Trang

Tel: 352 6952

Số phòng: 10

Bưu Điện

2 Lê Lợi, TP.Nha Trang

Tel: 3821252

Số phòng:22

Blue Sea 2

2E Củ Chi, TP.Nha Trang

Tel: 383 2220  Fax: 383 2050

Số phòng: 22

Hoa Hồng

37 Phan Bội Châu, TP.Nha Trang

Tel: 356 0336

Số phòng: 14

Khánh Hòa

12B Hòn Chồng, TP.Nha Trang

Tel: 383 6993

Số phòng: 20

La Suise

34 Trần Phú, TP.Nha Trang

Tel: 352 4353  Fax: 352 4564

Số phòng: 30

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490