Hành trang lữ khách

Các nhà hàng ở Bạc Liêu

Cập nhật: 23/06/2012 07:31:35
Số lần đọc: 3521

Nhà hàng Hương Biển

Ấp Nhà Mát, xã Hiệp Thành, huyện Vĩnh Lợi

Tel:(84-291) 383 5934

 

Nhà hàng Khánh Dũng

12 Tân Tạo, Quốc lộ 1, phường 7, huyện Vĩnh Lợi

Tel:(84-291) 382 2976

 

Nhà hàng Thanh Lịch

182/8 Quốc lộ 1A, phường 7, huyện Vĩnh Lợi

Tel:(84-291) 382 2540

 

Nhà hàng Thanh Thanh

50/8 Quốc lộ 1A, phường 7, huyện Vĩnh Lợi

Tel:(84-291) 382 4396

 

Quán 58

58 Hoàng Diu

Tel: (84-291) 382 4032

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục