Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Khánh Hòa (Phần 2)

Cập nhật: 25/02/2018 07:14:25
Số lần đọc: 2276
Mã vùng: 84-258)

36 Trần Phú **

36 Trần Phú, TP.Nha Trang

Tel: 352 4590  Fax: 352 2534

Số phòng: 56

52 Trần phú **

52 Trần Phú, TP.Nha Trang

Tel: 352 4228 Fax:352 4230

Số phòng: 46

Anh Anh**

25 Tuệ Tĩnh, TP.Nha Trang

Tel: 352 4708   Fax: 352 5924

Số phòng: 24

ABC **

47A6 Nguyễn Thiệt Thuật, TP.Nha Trang

Tel: 35 5393  Fax: 352 5383

Số phòng: 19

Ban Mê **

3/3 Trần Quảng Khải, TP.Nha Trang

Tel: 352 2499  Fax: 381 0035

Số phòng: 32

Blue Bay **

98A1 Trần Phú, TP.Nha Tràn

Tel: 352 4735   Fax: 352 7140

Số phòng: 20

Contempo  **

67 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Nha Trang

Tel: 351 3079  Fax: 351 5994

Số phòng: 59

Thanh Vy **

18 Lê Quý Đôn, TP.Nha Trang

Tel: 351 4514  Fax: 351 3022

Số phòng: 50

ISE  **

2 Nguyễn Thiệt Thuật, TP.Nha Trang

Tel: 352 2462 Fax:352 5911

Số phòng: 60

Kinh Town **

11 Biệt Thự, TP.Nha Trang

Tel: 352 5818  Fax: 35 2 7766

Số phòng: 49

Quốc Tế **

9 Nguyễn Thiệt Thuật, TP, Nha Trang

Tel: 352 3678  Fax: 352 1911

Số phòng: 30

Duy Minh **

6 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Nha trang

Tel: 354 4114   Fax: 354 4229

Số phòng: 24

Hà Quỳnh  **

98/1 Trần Phú, TP.Nha Trang

Tel: 352 3527  Fax: 352 6497

Số phòng: 32

Hoàng Anh **

34A Nguyễn Thiệt Thuật, TP.Nha Trang

Tel: 352 4459   Fax: 352 4457

Số phòng: 20

Khánh Duy **

28E Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang

Tel: 352 7023  Fax: 352 3260

Số phòng: 40

Hoàng Sơn **

11 Tuệ Tĩnh, TP.Nha Trang

Tel: 352 7028   Fax: 352 7065

Số phòng:27

Hòa An **

75B Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Nha Trang

Tel: 351 3020  Fax: 351 5091

Số phòng: 18

Kim Hoàng Long **

146 Hùng Vương, TP.Nha Trang

Tel: 352 5686   Fax: 352 5246

Số phòng: 24

Kim Ngân **

52 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang

Tel: 352 4411 Fax:382 1158

Số phòng: 32

Minh Cát **

3B Lý Tự Trọng, TP.Nha Trang

Tel: 3522479   Fax: 3525830

Số phòng: 26

Minh Thanh 2 **

25 Nguyễn Chánh, TP.Nha Tràn

Tel:3521529

Số phòng: 40

Nha Trang Beach **

4 Trần Quang Khải, TP.Nha Trang

Tel: 352 4468   Fax: 352 1159

Số phòng: 65

Nha Trang I&II **

129 Thống Nhất, TP.Nha Trang

Tel: 382 2347   Fax: 382 3594

Số phòng: 36

Thanh Hải 1 **

20B Củ Chi, TP. Nha Trang

Tel: 383 1826   Fax: 383 2023

Số phòng: 47

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490