Ðầu tư Du lịch

300 tỷ đồng bảo tồn, tôn tạo khu di tích Đền Trần

300 tỷ đồng bảo tồn, tôn tạo khu di tích Đền Trần  (03/07/2008)

Trong 3 năm 2008-2010, Nhà nước sẽ dành kinh phí 300 tỷ đồng cho dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hoá thời Trần ở tỉnh Nam Định.
TIN NỔI BẬT